Anden Nyttig Information

Herunder kan du læse om forskellige emner, som kan være nyttige at vide

Behandlingstestamente:

Når du flytter ind hos os, spørger vi dig, om du har oprettet et behandlingstestamente eller har gjort dig overvejelser om, hvad der skal ske i forhold til genoplivning eller livsforlængende behandling i tilfælde af, du bliver ude af stand til selv at give din mening til kende. Når vi spørger, er det fordi vi gerne vil efterkomme dit ønske og handle ud fra dit ønske. Har du ikke taget stilling eller ønsker du ikke at tage stilling, så vil vi som udgangspunkt altid starte med genoplivning. I et behandlingstestamente kan du give udtryk for, at du ikke ønsker genoplivning eller livsforlængende behandling og testamentet træder i kraft, hvis du selv bliver ude af stand til at at tage stilling. Det kan fx. være ved svær sygdom, pludselig akut opstået sygdom eller svær demens. 

Det er en læge, der vurderer, hvornår et behandlingstestamente skal træde i kraft. Vi skal som plejepersonale rette os efter, hvad du har besluttet i behandlingstestamentet, når det træder i kraft.

I behandlingstestamentet kan du give en fremtidsfuldmagt til en person, du synes, må træffe beslutninger på dine vegne, såfremt du selv bliver ude af stand hertil. 

På sundhed.dk kan du oprette et behandlingstestamente med din NemID. Har du ikke et NemID, kan du udfylde en blanket til formålet. 

Du og dine pårørende kan læse mere om behandlingstestamentet på www.sundhed.dk – ellers spørg personalet. Vi vil altid være behjælpelig, også i forhold til kontakt til egen læge om emnet. 

Fodterapeut:

Har du behov for fodterapi kan du frit benytte den fodterapeut, du har været vant til hjemmefra. Alternativt har vi aftale med en fodterapeut, der kommer jævnligt i huset og du kan blive skrevet op til en behandling. I kan lave aftale om fodpleje i et fast interval.  Afregning efter aftale med den enkelte fodterapeut.

Frisør:

Der kommer jævnlig en frisør på friplejehjemmet, hvor vi kan hjælpe dig med at bestille en tid. Afregning efter aftale med den enkelte frisør.

Hjælpemidler:

Når du flytter ind hos os, skal du som udgangspunkt medbringe de hjælpemidler, du har fra eget hjem. Det kan være en fordel, at du gennemgår dine hjælpemidler med plejen, så vi kan vurdere, hvad du skal tage med og hvad der skal returneres til kommunen.  Vi vil altid være behjælpelig med at finde de rette hjælpemidler og ansøge herom ved kommunen. Da vi er en selvejende institution er vi selv forpligtiget til at anskaffe de hjælpemidler, som er en hjælp til personalet for at de kan løse deres opgave mest skånsom. Vi har en medarbejder, som er særligt uddannet til at varetage hjælpemidler, og som uddanner øvrigt personale

Har du behov for lift, er der loftlift i alle soverum.

Husdyr:

Du kan medbringe eget mindre husdyr efter aftale med forstander. Du skal selv kunne passe dit husdyr, herunder fodre det, klare rengøring og evt. luftning. Dit husdyr må ikke udgøre en gene for de andre beboere. Det kan være nødvendigt at tage hensyn til andre beboere med allergi overfor dyr. Af hygiejniske hensyn kan personalet ikke være behjælpelig med at tømme kattebakke, rengøre fuglebur m.m.

Kørsel:

Der kan ansøges om kørselsbevilling gennem kommunen. Information om ansøgningsprocedure findes på kommunens hjemmeside. Vi kan hjælpe med at bestille kørsel.

Læge:

Hvis din læge bor mere end > 15 km fra din kommende bopæl, så kan der være behov for et lægeskifte. Er du i tvivl så kontakt vores centersygeplejerske.

Ledsagelse til sygehus, læge eller lign skal som udgangspunkt foregå med dine pårørendes hjælp. Vi kan være behjælpelig med at bestille transport. 

Vi har aktuelt et tilbud om, at du kan blive tilknyttet vores plejehjemslæge, Ole Mogensen, Familielægerne i Hobro, som kommer fast her i huset et par gange hver måned. Hvis du ønsker at skifte til plejehjemslægen, så aftales dette med centersygeplejersken Joan. 

Medicin/apotek:

Når du flytter ind hos os, vil vi gerne hjælpe dig med din medicin. Det vil sige, at vi kan hjælpe dig med at dosere medicinen op i æsker, bestille nyt medicin, kontakte egen læge ved behov og lave en årlig gennemgang sammen med din læge. Vi vil også hjælpe dig med at huske medicin i dagligdagen. Din medicin kan opbevares i et aflåst skab på din stue.

Du kan enten få dine pårørende til at hente din medicin på apoteket eller du kan lave en aftale med Hobro Apotek om at få det bragt ud. En udbringning koster pr gang kr. 12,75.

Man kan oprette sig som kontokunde, det koster kr. 18.75/ mdr. Hermed er det muligt at få tilsendt et månedligt kontoudtog og opkrævning eller at oprette sig som PBS kunde.

Du kan henvende dig direkte på apoteket for at blive PBS kunde eller vi kan rekvirere en blanket fra apoteket og sende retur i udfyldt tilstand.

Postkasse:

Du får din egen postkasse ved indgangspartiet. Som beboer skal du eller dine pårørende tømme postkassen. Du kan evt. efter aftale få hjælp af personalet. Nøgle udleveres ved indflytning.

Rengøring:

Du vil som udgangspunkt blive visiteret til rengøringshjælp, hvis du ikke selv kan gøre rent. Rengøringen omfatter almindelig rengøring af alle rums flader og gulve, samt toilet og bad. Det omfatter ikke vinduespudsning eller hovedrengøring, men dette kan tilkøbes. Du betaler som beboer til en obligatorisk rengøringspakke, der dækker over de rengøringsprodukter og remedier, som bruges i din egen bolig og på fællesarealer. 

Samtykke:

Du skal give samtykke til, at vi må kontakte og informere dine pårørende ved behov. Det er kun dig, der bestemmer, hvem der må vide noget om din person.

Du skal også give samtykke til, at vi må kontakte egen læge eller sygehus ved behov.

Vi behandler selvfølgelig alle dine oplysninger med den største fortrolighed og jf. persondataforordningen.

Som ansatte er vi alle underlagt tavshedspligt.

Service-pakker:

Vi har forskellige servicepakker, hvoraf flere er obligatoriske.

Kostpakke: (obligatorisk)

Du skal betale for kosten (Fuldkost) kr.  3829,- pr. måned. ( 2022 takst)
Fuld kostpakke indbefatter alle hovedmåltider og mellemmåltider. Ved behov for specialkost ex diabetes kost, tygge/synkevenlig kost, aftales dette individuelt med produktionskøkkenet og i et samarbejde med centersygeplejen. 

Rengøringspakke: (obligatorisk)

Rengøringsartikler til egen bolig og fællesarealer. kr. 200,- pr. måned. Der betales kun af en person pr. bolig
Godkendte rengøringsmidler til anvendelse i bolig og fællesarealer
Rengøringsartikler ex. kost, spand, støvsuger, mopper med tilbehør
Toiletbørste, og toiletrens
Svaber, affaldsposer, papirhåndklæder, håndsprit og håndsæbe i dispensere. 

Underholdningspakke: (obligatorisk)

Blomster og pynt til fællesarealer. Kr. 100,- pr. måned. Der betales pr. person pr. bolig
Blomster og dekorationer til årstiderne, fællesareal 

Blomster fra huset til beboernes runde fødselsdage eller andre mærkedage.
Lys, duge og servietter, fællesareal
Øl, vin og vand ved særlige lejligheder/ weekend
Underholdningstilbud ex. musik, foredrag, indkøb til spil, film m.m. 

Øvrigt salg til beboerne:

Hygiejneartikler: Vi har et sortiment af de mest gængse artikler, der anvendes ved personlig hygiejne. 
Vaskemidler: Vi har et sortiment af vaskepulver og skyllemiddel
Disse artikler kan tilkøbes og afregnes på månedsbasis.
Vask i i fællesvaskeri: ved behov kan store ting som dyner, vendelagner, liftstykker o.lign vaskes og tørres i vores store industrimaskiner. Dette vil være med en separat afregning, hvor hver enkelt lejlighed har en vaskebrik, der registrerer forbrug. Dette opkræves sammen med kost og andre indkøb. 

Tandlæge:

Du kan beholde din nuværende tandlæge.

Har du svært ved at komme til klinikken kan du benytte dig af Mariagerfjord Kommunes tilbud om omsorgstandpleje. Denne ordning tilbyder dig regelmæssig eftersyn, justeringer og tandpleje ved behov, uanset om du har egne tænder eller protese, samt en vurdering af behovet for tilsyn hos en tandlæge.

Du skal ansøge om omsorgstandplejen gennem kommunen. Det koster årligt et gebyr på kr. 550. Vi kan være behjælpelig med ansøgningen.

TV og telefon:

Der er TV adgang i alle boliger til DR’s kanaler. Du skal selv betale licens. Man bestiller/betaler selv øvrig TV-pakke gennem en TV udbyder ex. Boxer, Yousee.

Der er ingen fastnetadgang til telefon i lejligheden. Hvis du ikke kan bruge en mobiltelefon, kan du evt. anskaffe dig en bordtelefon til SIM kort.

Spørg pedellen omkring tv og telefoni.