Hvad er et Friplejehjem?

Læs om forskellen mellem en kommunal plejebolig og en friplejebolig

Hobro Friplejehjem er en selvejende institution med egen bestyrelse...

det vil sige, at vi driver et plejehjem, som I kender det, men er ikke en kommunal institution. Et friplejehjem leverer den samme kerneydelse som et kommunalt plejehjem, altså pleje og omsorg til de borgere, der har brug for hel eller delvis hjælp i hverdagen. Vores beboere kan være tildelt en plejebolig af forskellige årsager, men ens for alle er, at de har et vist plejebehov og har brug for hjælp som hører under service- og sundhedsloven. Som friplejehjem er vi ligeså forpligtiget til at leve op til disse lovgivninger, som på et kommunalt plejehjem og vi skal som min. have den samme kvalitetsstandard med ind i opgaverne, som er politisk bestemt. I afsnittet “om os” kan du læse om de tilsyn, vi kan få. 

Da vi er en selvejende institution, er den daglige drift og beslutninger lagt i hænderne på en forstander, som sammen med bestyrelse og medarbejdere i fællesskab sætter ord og handling på de visioner, som er kendetegnende for vores hjem. Vi har en frihed til at træffe egne beslutninger, så længe vi tager hensyn til krav og standarder. 

Hobro Friplejehjem blev en realitet i 2019 og vi modtog de første beboere i februar 2019