Hvordan Får Du En Friplejebolig?

Herunder kan du bl.a. læse om ansøgningsprocessen og tildeling af en ledig bolig

Kan du få en bolig hos os?

Førend du kan få en bolig hos os, skal du godkendes af din hjemkommune til en plejebolig. Før man kan få en plejebolig, skal man have et vurderet plejebehov, dvs. det vurderes, at dit behov for hjælp i dagligdagen er så stort, at det vil være en god løsning med en plejebolig og dermed hjælp i nærheden døgnet rundt. 

Er du ikke godkendt, så skal du eller dine pårørende henvende jer til kommunens visitationsenhed og få hjælp og vejledning til en ansøgning.

Det er udelukkende den kommunale visitationsenheds afgørelse, om du kan godkendes til en plejebolig eller ej. Når du er godkendt til en bolig, har du ret til at vælge mellem en kommunal eller friplejebolig og du kan vælge indenfor din egen kommune, såvel som i en anden kommune. Ønsker du at flytte til en anden kommune, skal du også opfylde denne kommunes visitations betingelser for en plejebolig.

Du kan som borgere have et specialiseret behov for pleje og omsorg, der gør, at det anbefales, at din plejebolig er på en specialiseret enhed, det kan fx. være et særligt demensafsnit. 

På Hobro Friplejehjem har vi  borgere fra Mariagerfjord Kommune og flere alle andre kommuner.

Ønsket om bolig på Hobro Friplejehjem

Når du har fået din plejebolig godkendelse og hvis du har ønsket en bolig på Hobro Friplejehjem, så sender visitationen din ansøgning op til os og modtages af forstanderen, som herefter tager kontakt til dig eller nærmeste pårørende. Du vil her få at vide, om vi kan tilbyde dig en bolig her og nu eller om der er en venteliste. Du er meget velkommen til at blive skrevet op på vores venteliste, og du kontaktes, når vi kan tilbyde en bolig. 

Som udgangspunkt har vi plads til alle, men du kan dog have særlige behov, der gør, at vi som Friplejehjem anbefaler dig at søge plads på et specialtilbud – dette kan fx være ved svær demens – dette af hensyn til dig og dit behov for specialiseret pleje og omsorg og ud fra en sygeplejefaglig vurdering.

Når du flytter ind hos os, vil du ud fra en individuel vurdering blive tildelt hjælp og pleje ud fra servicelovens § 83. Med andre ord, så hjælper vi dig med dét, som du ikke selv kan eller skal have delvis hjælp til.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang. Det betyder, at det, du selv kan, skal du og så hjælper vi dig med resten og understøtter dig i at kunne klare dagligdagens gøremål. Vi vil løbende vurdere og justere dit behov for hjælp og ser altid på, hvordan du har det fra dag til dag, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.