Støtteforeningen For HF

Støtteforeningen for Hobro Friplejehjem

Hobro Friplejehjem har sin egen støtteforeningen. Foreningens formål er at medvirke til at skabe et hjem, hvor beboerne er med til at sætte dagsordenen, og hvor der er rart at bo og være ansat, og hvor pårørende og den lokale befolkning er en del af dagligdagen

Støtteforeningen medvirker til at skabe sociale og kulturelle aktiviteter til glæde for beboerne. Det sker gennem arrangementer i huset  det er fx. banko, sangeftermiddag, ligesom foreningen hjælper til ved andre arrangementer, ledsager på ture og økonomisk bidrager til indkøb af ting til underhold. 

Støtteforeningen blev stiftet den 3.november 2016 og har lige under 100 medlemmer. Man kan ved både aktiv og passiv medlem, men har du tid, lyst og overskud til at give en hånd med, så vil det tages imod med stor glæde – de frivillige hænder skaber muligheder og understøtter de beboere, som har brug for en hjælpende hånd for at kunne være med i fællesskabet

Årligt kontingent er: Personligt medlemsskab, 50 kr. Husstandsmedlemsskab, 100 kr.

Det har stor betydning for Hobro Friplejehjem, at der en velfungerende støtteforening.

Kunne du tænke dig at være medlem? Give en hånd med? Ja så skynd til at kontakte Støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer eller forstanderen 🙂 

Meld dig ind ved at sende en mail til ellenk1087@gmail.com (Kasserer) eller kontakt formand 40293439

Bestyrelsen Støtteforeningen Hobro Friplejehjem

Formand

Næstformand

Kasserer

Sonja Vesterskov Højen
E-mail: s.vesterskov@icloud.com
Tlf. 40293439

Marianne Bisgaard Pedersen 
E-mail: marianne@mbatech.dk

Gitte Laustsen
E-mail: ellenk1087@gmail.com
29868997

Ruth Justesen
E-mail: maju@c.dk
Tlf. 21639952

Karen Dalsgaard
E-mail: Dalsgaard48@gmail.com

Suppleanter til bestyrelsen Støtteforeningen Hobro Friplejehjem

Else Marie Mortensen 
E-mail: elsemariemortensen@outlook.com

Lise Lassen
E-mail:sondertoften31@c.dk
40370727


 

Støtteforening

Du behøver ikke være medlem af støtteforeningen for at gøre en frivillig indsats.
Du kan sagtens være med alligevel. Kunne du tænke dig at være frivillig og hjælpebeboerne med at skabe de gode stunder, så kontakt formanden for støtteforeningen eller forstanderen.
Du er meget velkommen