Tilsyn På Friplejehjemmet

Tilsyn

På et friplejehjem arbejder vi ud fra samme lovgivning som et kommunalt plejehjem. Vi skal i samme grad leve op til lovgivningen indenfor service- og sundhedsloven og kan få tilsyn på begge områder.

Vi vil desuden kunne få tilsyn af arbejdstilsynet, levnedsmiddelkontrollen og Mariagerfjord Kommunes eget foranstaltede kommunale tilsyn.

Vi følger de instrukser og vejledninger, som er gældende i Mariagerfjord Kommune og skal ligeledes  leve op til den kvalitetsstandard inden for pleje- og omsorg, som er gældende for kommunen

Tilsynsrapport

Vi fremlægger rapporterne her på siden