Vores Vedtægter

Hobro Friplejehjem er en selvejende institution med egen bestyrelse

Bestyrelsens opgave er ..

i et nært samarbejde med forstanderen at sørge for, at den daglige drift fungerer bedst muligt – både pleje/omsorgsmæssigt og driftsmæssig. Bestyrelsen holder møde med forstanderen flere gange om året, hvor der tages beslutninger om tiltag m.m. Bestyrelsens opgave er også i samarbejde med forstander at sikre, at plejehjemmet lever op til de visioner, der er for stedet og at disse visioner kan både ses, føles og opleves tydeligt for de, som har der tilværelse på plejehjemmet, er ansatte eller kommer som gæst. 

Vedtægter

Her kan du læse vores Vedtægter