IMG_3198

Vi arbejder aktivt med værdighed i ældreplejen

Vi stræber altid efter, at vores beboere oplever et værdigt ældreliv, hvor de føler sig hørt, set og respekteret. Vi har gennem Sundhedsstyrelsen gang i to projekter, som begge tager udgangspunkt i “værdighed i ældreplejen”, hvor vi arbejder med emnet og hvordan vi til stadighed har forbedre vores tilgang og arbejdsgange. Billederne er fra en fælles workshop i december 2021, hvor vi havde hjælp af demenskonsulenten Ulla til at lede os igennem en dag omkring emnet og i fællesskab få udarbejdet fælles værdisæt for vores arbejde. En god dag med engagerede medarbejdere!